1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav tělovýchovného lékařství
zvili 12.10.2022

GRANTY

1. IKEM - Péče o pacienty se zvláště těžkou obezitou.
IROP Z.06.06.127/0.0./0.0./21_122/0016783
hlavní řešitel: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., přednosta Centra diabetologie IKEM v Praze, spoluřešitelé: MUDr. Denisa Haluzíková, Doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. (ÚTL 1. LF UK) Doba řešení: 2022-2026

2. Vliv komplexní intervence cílené na snížení hmotnosti a kontrolu rytmu u obézních pacientů s fibrilací síní.
Grant AZV ČR NU20-02-00190
hlavní řešitel: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc, přednosta Centra diabetologie IKEM v Praze, spoluřešitelé: Doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc., MUDr. Denisa Haluzíková (ÚTL 1. LF UK), doba řešení: 2020-2025 .

3. Úloha epikardiální tukové tkáně, subklinického zánětu a nových lipidových signálních molekul při vzniku a rozvoji srdečního selhání.
Grant AZV ČR NV19-02-00118
hlavní řešitel: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., přednosta Centra diabetologie IKEM v Praze, spoluřešitelé: MUDr. Denisa Haluzíková, Doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. (ÚTL 1. LF UK), doba řešení: 2019-2024

4. Význam epikardiální tukové tkáně u onemocnění srdce: nové mechanizmy působení a jejich terapeutické ovlivnění Grant AZV 15-26854A
řešitel: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., přednosta Centra diabetologie IKEM v Praze
spoluřešitelé: MUDr. Denisa Haluzíková, Doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. (ÚTL 1. LF UK) Doba řešení: 2015-2018

5. Úloha gastrointestinálních hormonů a endokrinní dysfunkce střeva v etiopatogenezi syndromu krátkého střeva Grant AZV 15-27863A
řešitel: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc, ÚLBLD 1. LF UK a VFN
spolupracovníci: MUDr. Denisa Haluzíková, Doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. (ÚTL 1. LF UK) doba řešení: 2015-2018

6. Feochromocytom jako model chronické aktivace stresové osy v patogenezi metabolických poruch
Grant AZV 16-30345A
Hlavní řešitel: MUDr. Ondřej Petrák, PhD., III. IK 1. LF UK a VFN
spolupracovníci: MUDr. Denisa Haluzíková, Doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. (ÚTL 1. LF UK) Doba řešení: 2016-2019

7. Grant AZV 15-27863A. Úloha gastrointestinálních hormonů a endokrinní dysfunkce střeva v etiopatogenezi syndromu krátkého střeva
Hlavní řešitel: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc, ÚLBLD 1. LF UK a VFN
spolupracovník: MUDr. Denisa Haluzíková, ÚTL
Doba řešení: 2015-2018

8. Grant AZV 15-26854A Význam epikardiální tukové tkáně u onemocnění srdce:nové mechanizmy působení a jejich terapeutické ovlivnění
Hlavní řešitel: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc , ÚLBLD 1. LF UK a VFN
Doba řešení: 2015-2018
spolupracovník: MUDr. Denisa Haluzíková, ÚTL

9. Grant AZV 16-30345A Feochromocytom jako model chronické aktivace stresové osy v patogenezi metabolických poruch
Doba řešení: 2015-2018
Hlavní řešitel: MUDr. Ondřej Petrák, PhD., III. IK
spolupracovník: MUDr. Denisa Haluzíková, ÚTL

10. VFN RVO-VFN64165 Výzkumný záměr, Diagnostika a léčba geneticky podmíněných poruch v rámci Rozvoje výzkumné organizace VFN
Hlavní řešitel: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.
Doba řešení:2012-2017
spolupracovník: MUDr. Denisa Haluzíková, ÚTL

11. Grant IGA MZ ČR NT 13299-4/ 2012 (2009-2012)
Molekulární mechanizmy vzniku subklinického zánětu v tukové tkáni a jeho podíl na etiopatogenezi diabetes mellitus 2. typu.
spoluřešitel: MUDr. Denisa Haluzíková (ÚTL 1. LF UK, Salmovská 5, Praha 2)

12. RVO-VFN64165 Výzkumný záměr VFN (2009-2012)
Diagnostika a léčba geneticky podmíněných poruch v rámci Rozvoje výzkumné organizace VFN
spoluřešitel: MUDr. Denisa Haluzíková (ÚTL 1. LF UK, Salmovská 5, Praha 2)

13. Výzkumný projekt GAČR č. 406/09/0647(2009-2012)
Possible link between physical fitness, health status and attractiveness in cross-cultural perspective
řešitel: Mgr. Jan Havlíček, PhD. (Fakulta sociálních studií, U kříže 10, Praha 5)
spolupracovník: Doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. (ÚTL 1. LF UK, Salmovská 2, Praha 2)

14. Výzkumný záměr MSM 0021620814 (2005-2011)
Prevence, diagnostika a terapie diabetes mellitus, metabolických a endokrinních postižení organizmu
řešitel: Prof. MUDr. Michal Anděl, DrSc. (Centrum preventivního lékařství, 3. LF UK, Ruská 87, Pha10)
spoluřešitel: MUDr. Denisa Haluzíková (ÚTL 1. LF UK, Salmovská 5, Praha 2)

15. Diagnostika a léčba geneticky podmíněných poruch II.
Výzkumný záměr MZ ČR č. 64165 (2005-2011)
řešitel: Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc. (I. interní klinika 1. LF UK, U Nemocnice 1, Pha 2)
spoluřešitel: MUDr. Denisa Haluzíková (ÚTL. LF UK, Salmovská 5, Praha 2)

16. Význam a mechanizmus působení adipocytárních hormonů při regulaci inzulínové senzitivity u pacientek s inzulínovou rezistencí různé etiologie
IGA MZ ČR 8302-5 (2005-2009)
řešitel: Doc. MUDr. Martin Haluzík, PhD. (III. interní klinika 1. LF UK, U Nemocnice 1, Praha 2)
spoluřešitel: MUDr. Denisa Haluzíková (ÚTL 1. LF UK, Salmovská 5, Praha 2)

17. Význam blokády renin-angiotenzinového systému v léčbě nejčastějších kardiovaskulárních onemocnění
Výzkumný projekt firmy Zentiva (2005-2008)
řešitel: Doc. MUDr. Martin Haluzík, PhD. (III. interní klinika 1. LF UK, U Nemocnice 1, Praha 2)
spoluřešitel: MUDr. Denisa Haluzíková (ÚTL 1. LF UK, Salmovská 2, Praha 2)

18. Predikce změn v jednotlivých parametrech metabolického syndromu na základě změn betahydroxy­butyrátu jako markeru ketogeneze v průběhu intervenčních studií s fyzickou aktivitou u pacientů s metabolickým syndromem.
IGA MZ ČR č. NR/8384-3 (2005-2007)
řešitel: MUDr. M. Matoulek, PhD. (III. interní klinika 1. LF UK, U Nemocnice 1, Praha 2)
spoluřešitel: Doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. (ÚTL 1. LF UK, Salmovská 5, Praha 2)

19. Význam PPAR-a v regulaci inzulínové senzitivity
IGA MZ ČR č. NR/7429-3 (2003-2005)
řešitel: Doc. MUDr. M. Haluzík, PhD. (III. interní klinika 1. LF UK, U Nemocnice 1, Praha 2)
spoluřešitel: MUDr. Denisa Haluzíková, CSc. (ÚTL 1. LF UK, Salmovská 5, Praha 2)

20. Únava u nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní – limit zátěže anebo terapeuticky ovlivni­telný příznak. Preskripce zátěže.
GA UK č. 1641/2002-IV (2002-2005)
řešitel: PhDr. Kamila Řasová (Neurologická klinika 1. LF UK, Kateřinská 32, Praha 2)
spoluřešitel: Doc. MUDr. Petr Brandejský, CSc. (ÚTL 1. LF UK, Salmovská 5, Praha 2)