1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav tělovýchovného lékařství
zvili 19.09.2015

Úvodní slovo přednosty ÚTL

Úvodní slovo přednosty ÚTL určené studentům 1. lékařské fakulty UK.