1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav tělovýchovného lékařství
zvili 19.09.2015

Úvodní slovo přednosty ÚTL

                                                                                                  

Milí studenti,

 

 

vítám Vás na webových stránkách Ústavu tělovýchovného lékařství.
Dovolte mi úvodem několik myšlenek, kterými se pokusím oslovit Vás, budoucí lékaře.

 

          Ve všech zemích vyspělejší části světa má Tělovýchovné lékařství své nezastupitelné místo, ať již se nazývá Sports Medicine, Clinical Physiology nebo Functional Diagnostics. Dnes již asi nikdo nepochybuje, že pohybová aktivita hraje v životě lidstva velmi pozitivní roli, protože má příznivý vliv na lidské zdraví - ať již jde o zdravého sportovce nebo o pacienta, který chce zlepšit svůj zdravotní stav. Tělovýchovné lékařství - zvláště v Česku - musí v posledním desetiletí o své místo na slunci neustále bojovat. To, že je ve vyspělých zemích tělovýchovné lékařství pevnou součástí zdravotnického systému, se u nás teprve těžce vydobývá. Přitom paradoxně za minulého režimu byla síť pracovišť tělovýchovných oddělení a jejich činnost tak rozvinutá, že nám ji záviděli i ve vyspělých státech světa.

 

 

           Náš obor byl v roce 2006 zařazen mezi "volitelné" předměty. Nevidím to jako šťastný krok, protože je tím opět oslabena pozice oboru, který zvláště české populaci může být a je velmi prospěšný. Řízená pohybová aktivita působí blahodárně na řadu civilizačních chorob především na obezitu, cukrovku, hypertenzi, osteoporózu a ischemickou chorobu srdeční. Avšak nesprávně aplikovaná pohybová aktivita může pacientovi více uškodit než prospět. Proto je její odborné řízení, ať již metodické nebo přímé, podmínkou její maximální účinnosti při zachování pacientovy bezpečnosti. Nicméně studenti si k tělovýchovnému lékařství cestu našli. Přispěly k tomu i další dva povinně volitelné obory, které jsme začali vyučovat na ÚTL: Interpretace EKG v klidu a při zátěži a Komplexní výživa sportovců a sportovní výkon. Oba předměty se dostaly  při hodnocení kolegiem děkana v roce 2009/10 do "Top 10 " nejatraktivnějších PVP z celkem 215 PVP vyučovaných na 1. LF UK. To nás velmi těší a dále motivuje, abychom výuku na ÚTL neustále vylepšovali.

           Na našem ústavu vám ukážeme různé formy zátěžových testů s monitorováním srdeční činnosti a analýzou vydechovaných plynů, stanovení kardiorespirační zdatnosti, seznámíme vás s preskripcí pohybové aktivity, ukážeme vám antropometrická vyšetření, hodnocení somatotypu a s ním související morfologicko-funkční schopnosti sportovce nebo pacienta,  vyhodnocování individuálních jídelníčků ve srovnání s doporučenými výživovými dávkami atd...  Naší snahou bude přesvědčit vás o užitečnosti a potřebnosti sportovní medicíny pro naši populaci.

 

Na shledanou na Ústavu tělovýchovného lékařství se s Vámi těší

Doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
přednosta ÚTL 1. LF UK a VFN

 

 

 

počet zobrazení: 5541 autor: zvili, poslední aktualizace: zvili, 19.09.2015
Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.